Zároveň je dostatečně vybaven sociálními službami, které pokrývají potřeby občanů. Tato pozitivní skutečnost vyplynula z posledního hodnocení dostupnosti pobytových služeb sociální péče Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

Služby sociální péče jsou nejčastěji poskytovány seniorům, osobám se zdravotním postižením a duševním onemocněním s cílem zajistit jim jejich fyzickou a psychickou soběstačnost.

Jedná se například o domov pro seniory, osobní asistenci, pečovatelskou službu, denní stacionář a další. Sociální služby je možné poskytovat v ambulantní, pobytové a terénní formě.

Právě sociální služby, které jsou poskytované terénní formou, jsou opět hodnoceny jako nejdostupnější v rámci republiky ve správním obvodu města Třince a dalších devíti obcích.