Na mostech a lávkách v Třinci se provádějí hlavní mostní prohlídky, běžné mostní prohlídky a dále aktualizace mostních listů a pasportizace. Z výsledků prohlídek vyplývají požadavky na opravy a běžnou údržbu, které zajišťuje odbor dopravy třineckého magistrátu.

V letošním roce byly provedeny opravy i údržba lávek ve výši 1,3 milionu korun a mostů ve výši 1,25 milionu korun, z nichž nejnákladnější oprava byla provedena na mostu v Oldřichovicích a na lávce přes Olši.

Vizualizace nového areálu u fotbalového hřiště v Oldřichovicích.
U fotbalových hřišť na Třinecku přibude nové zázemí

„Opravy zahrnují nátěry ocelových konstrukcí a zábradlí, opravy betonových částí a opravy povrchů,“ uvedla Miriam Hronovská, vedoucí odboru dopravy třineckého magistrátu. Běžná údržba pak zahrnuje především čištění, odstranění náletových dřevin, čištění konstrukcí od mechu a trávy.

„Je zajímavé, že se ani v podhorské části Třince nedochovala žádná dřevěná lávka a většina mostních konstrukcí je z doby po druhé světové válce,“ uvedl David Rucki z firmy Smolo Třinec. Město Třinec v posledních dvou letech vyčleňuje z rozpočtu více peněz na údržbu a opravy právě těchto mostků. Jedním z nejstarších dochovaných přemostění je na území dnešního Třince kamenný most v Lyžbicích.

O nejvíce přemostění přišlo město na konci války v roce 1945.

Ilustrační foto.
Na Lysou horu letěl vrtulník, turista zkolaboval

Několik přemostění také v poválečné době narušil nebo strhl živel během povodní. Naposledy vzala v Třinci tisíciletá voda lávku v roce 1997. Nejnovější je přechodová konstrukce pro pěší v třinecké části Nebory z roku 2017.

„Technicky nejzajímavější ve městě pro mne stále zůstává most na Balinách, nová dominanta Třince z roku 2009. A protože se každoročně na všech mostních objektech v majetku města provádějí běžné prohlídky, tak i tento podstupuje revizi. Zajímáme se o každou část stavby, u mostu do průmyslové zóny jsou velmi důležitá táhla, která částečně drží mostní konstrukci,“ doplnil David Rucki.

DRÁŽĎANY. Jde o nejstarší adventní trhy v Německu. První se konaly už v roce 1434.
Popularita adventních zájezdů neklesá, prodávat se začínají už v létě
Ilustrační foto
Problémy s bytovými družstvy: Nejsou lidi, nikdo o jejich vedení nemá zájem