V souladu s mottem Třinec dětem – Trzyniec dzieciom, které je vyryto v základním kameni, bude nová sportovní hala sloužit jak dětem z obou přilehlých škol, tak sportovním klubům i širší veřejnosti z celého Třince.

Na svou vysněnou halu se už těšili jak žáci, tak pedagogové obou škol. „Mám velkou radost, že naši žáci budou mít kvalitní a moderní zázemí pro své sportovní i kulturně společenské aktivity, a děkuji vedení města a zastupitelům, že uvolnili na tuto investici potřebné finance,“ uvedla ředitelka ZŠ Gustawa Przeczka Anna Ježová. Dodala, že škola dosud disponovala pouze malou tělocvičnou, navíc s nízkými stropy, která žákům neposkytovala dostatečné zázemí.

Stejně sportovní centrum vítají i na Jubilejní Masarykově ZŠ. „Učitelé a žáci získají novou motivaci ve vztahu k tělesné výchově. Učitelé mohou začlenit do výuky nové aktivity náročné na prostor, ale také na rozměrovém hřišti realizovat sportovní disciplíny podle skutečných pravidel a zároveň organizovat sportovní soutěže třeba v rámci prohlubování spolupráce s polskou základní školou. Nová tělocvična jistě posune naši spolupráci ještě na vyšší úroveň. Už se na to těšíme,“ dodala ředitelka Jubilejní Masarykovy ZŠ Darja Hoffmannová.

V nové budově mají žáci k dispozici kromě samotné tělocvičny také menší zrcadlový sál, který využijí například při rytmice nebo tanci. Projekt pamatoval i na učitele tělocviku, kteří zde mají své kabinety, a nezbytnou součástí budovy je i sociální zařízení včetně sprch. Tělocvična nabídne veškeré potřebné zázemí pro řadu sportů a je vybavena také elektronickou tabulí, sportovním zařízením a ochrannými sítěmi.

Náklady na přípravu a realizaci sportovního centra v Třinci činily 90 milionů korun včetně DPH.