K odkrytí tak dlouho utajovaných pokladů se sešla povolaná skupina odborníků a představitelů církve. Třinecký farář Mons. František Vrubel, frýdecký děkan Mons. Rudolf Sikora, zástupce farníků a koordinátor opravy Ing. Wiesław Wania, historikové z Muzea Těšínska PhDr. Radim Jež, Ph.D. a PhDr. David Pindur, Ph.D.

Obálka z roku 1884 a uzavřená schránka odhalily historii zakladatelů kostela. Cenný pramen dovedl historiky k doposud utajeným informacím o regionálních dějinách. Díky nim tak spatřily poprvé světlo světa i dobové fotografie staré bezmála 140 let.

Nejprve byla rozbalena poškozená obálka, na níž je umístěna firemní zálepka vídeňské firmy A. Urbana. Uvnitř se nacházel poškozený lístek s datem 24. září 1884 a podpisy řemeslníků, kteří tehdy prováděli práce na hlavní věži.

Následně byla otevřena uzavřená schránka. Nacházely se v ní v neporušeném stavu písemnosti a fotografie, které zde byly vloženy u příležitosti posvěcení vyzdvižení kříže na věž v neděli 21. září 1884.

Dvanáctistránkový pamětní spis v německém jazyce s názvem Baugeschichte nese datum 21. září 1884 a je pod ním podepsán projektant kostela Albin Theodor Prokop (1835–1916), stavební rada a vedoucí stavebního oddělení Těšínské komory. V dokumentu popisuje poměrně podrobně okolnosti počátku stavby, její průběh i zainteresované osoby. Albin Theodor Prokop přiložil také svou vizitkovou fotografii.

Další fotografie náleží arcivévodovi Albrechtu Habsbursko-Těšínskému (1817–1895), který nechal jako vlastník Těšínské komory a fundátor a patron nově vzniklé třinecké farnosti kostel postavit. Tři další přiložené kabinetní fotografie zobrazují těšínského stavitele Fritze (Friedricha Eugena) Fuldu (1841–1909), který stavěl tento kostel, rytíře Rudolfa Walchera-Uysdala (cca 1839–1917), tehdejšího ředitele Těšínské komory a Franze Obtulowicze (1832–1897), ředitele třinecké koksovny a dlouholetého starostu obce Třinec.

Všechny nalezené fotografie jsou podepsány vyobrazenými osobnostmi. Po ohledání byl nález předán k dalšímu vyhodnocení a uložení do Muzea Těšínska.

Z historického a dokumentačního hlediska se jedná o velmi hodnotný nález pro farnost i město Třinec a celý region. Obsah paměťové schránky přímo souvisí se zakladateli a staviteli kostela, kteří navíc patřili k politickým a společenským elitám Těšínska druhé poloviny 19. století. Obsahovou stránku věci násobí výtečný fyzický stav fotografií a dokumentů.

O kostele sv. Alberta:

Kostel sv. Alberta v Třinci byl vybudován jako novogotická stavba z červených cihel v letech 1883–1884 stavební firmou Fritze Fuldy z Těšína podle projektu výše zmíněného Albina Theodora Prokopa. Základní kámen byl položen a posvěcen 2. října 1882. Zakladatelem kostela a nové farnosti byl tehdejší těšínský kníže, arcivévoda Albrecht. Farnost Třinec vznikla v roce 1885 vydělením z původní farnosti Horní Líštná (dnes Leszna Górna, Polsko). Chrám byl posvěcen 27. září 1885 světícím biskupem Franciszkem Sniegoněm z Těšína.