„V souladu se zákonem jsme vybrali zhotovitele koncepce parkování v Třinci, kterým je renomovaná firma, která tuto problematiku řeší parkování v řadě měst v České republice. Výstupem bude strategický dokument, který bude brát v potaz jak stávající stav, tak bude obsahovat návrhy, jak parkování řešit a tím zvýšit kvalitu života ve městě,“ nastínila primátorka Třince Věra Palkovská s tím, že se koncepce bude se soustředit především na čtyři lokality Lyžbice, Terasu, Sosnu a Staré Město.

Koncepce by měla být hotova na podzim a následně bude diskutována s veřejností.