„Musím říct, že v současné době tady tou východní částí regionu doslova mávají dva projekty – optimalizace trati a revitalizace Olše. Což znamená rozkopané chodníky a cesty, bláto, sem tam narušené plynové potrubí, znamená to omezenou průjezdnost, občas i neprůjezdnost regionu,“ řekla třinecká starostka Věra Palkovská.

„Všichni nadávají, zlobí se na starosty, na zhotovitele, na investora,“ dodala. Lidem v Třinci a okolí ale podle ní nezbývá než tyto stavby vydržet. „Pak si to fakt užijeme a myslím si, že to bude znamenat i velký rozvoj této části regionu,“ uvedla Palkovská.

Řekla, že v Třinci proběhne v souvislosti s koridorem řada významných akcí. Patří mezi ně podchod na Žižkově ulici, po kterém už dlouho volá velká část občanů, částečně se zmodernizuje i stávající železniční stanice. Chystá se realizace železničního mostu a v centru města zároveň vznikne podjezd Via Lyžbice. Ten je podle starostky důležitý proto, že v současnosti trať a řeka Olše rozdělují město na dvě části.

„Stavbu jsme zahájili už vloni,“ řekl k optimalizaci mezi Bystřicí a Českým Těšínem generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jan Komárek. „Nicméně jsme toho názoru, že přece jen stavba za více než dvě a půl miliardy korun, která se realizuje v době ekonomické krize, na železnici, na koridorové trati, vlastně stojí za to, abychom se tady sešli a alespoň ji symbolicky zahájili, byť s určitým zpožděním,“ dodal šéf státní organizace.

SŽDC na stavbu získala dotaci, podle Komárka půjde o přibližně 1,4 miliardy korun. „Taková stavba se určitě neobejde bez určitých omezení. My za investora se tady vlastně tak trochu za ta dočasná příkoří omlouváme.“