Rozdíl město pokryje z vlastních zdrojů, a to nevyčerpanými finančními prostředky z předchozích let. „S cizími zdroji, tedy s půjčkami a úvěry, se nepočítá,“ uvedla mluvčí městského úřadu Šárka Szlaurová.

Navržené investiční akce, na něž příští rok poputují peníze z rozpočtu, souvisejí především se stavbou obchvatu, integrovaného výjezdového centra a s modernizací nádraží. „Největší zátěž pro rozpočet představují vyvolané investice, které město vzalo na svá bedra v souvislosti se stavbou přeložky I/11. Jedná se především o vodovody, chodníky, přechody pro chodce a další bezpečnostní prvky, jako je autobusový záliv či veřejné osvětlení,“ shrnula minulý týden starostka Třince Věra Palkovská.

Dodala, že ze zmíněných důvodů se bude většina investičních akcí týkat okrajových částí města, kam poputuje podstatná část kapitálových výdajů města.

V plánu je například chodník v Neborech podél silnice I/68 a další chodníky v rámci

I/11, přechod pro chodce včetně autobusového zálivu v Neborech, rozšíření vodovodu Nebory – Dušinec, lávka pro pěší v Neborech nebo autobusová zastávka včetně přechodu pro chodce u ZŠ v Oldřichovicích. Mezi další investiční akce, s nimiž počítá rozpočet, patří vybudování kynologického cvičiště na Podlesí, rekonstrukce mostu v Konské, rekonstrukce vodovodu Podlesí – koupaliště, rekonstrukce čističky odpadních vod „Nový svět“ v Dolní Líštné nebo rekonstrukce místní komunikace včetně parkoviště a veřejného osvětlení mezi panelovými domy na „Hradčanech“.

Radnice také oznámila, že pokud se budou příjmy vyvíjet příznivě, je připraven zásobník dalších investičních akcí.