Nový přístroj v hodnotě 4,2 milionu korun lékaři využívají nejen k vyšetření srdce, ale i měkkých tkání a cévního systému. Vyšetření budou díky modernímu vybavení ještě přesnější.

Nový ultrazvuk nahradil v ambulanci starší typ přístroje, který se používal už osm let. Plně digitální přístroj je vybaven třemi sondami, přičemž dvě umožňují trojrozměrné zobrazování. Lékaři nový ultrazvuk využívají při specializovaném vyšetření srdce echokardiografii.

„Ve srovnání s předešlým přístrojem můžeme nyní vyšetřovat opět o něco přesněji, neboť obraz je dokonalejší a zobrazuje i nejjemnější struktury. Také je vybaven nejnovějšími programy k přesnému určení poškození funkce srdečních komor. Dále se posouváme i v hodnocení srdečních vad zvláště před kardiochirurgickou operací," vysvětlil vedoucí lékař echo ambulancí Libor Škňouřil s tím, že ultrazvuk je napojen na centrální úložiště, kde se snímky ukládají.

Další odborní lékaři v nemocnici se tak mohou do systému v případě potřeby napojit a dokumentaci pacienta si prohlédnout. „Protože máme na úložiště napojen také počítačový tomograf, mohou lékaři obrazové výstupy obou typů vyšetření srovnávat," uvedl lékař další pozitivum.

Ultrazvukové vyšetření je moderní šetrná diagnostická metoda, která nemá žádné kontraindikace, nepoškozuje pacienta a přináší množství zásadních diagnostických informací. Nemocnice provede ročně na ultrazvuku kolem 10 tisíc echokardiografických vyšetření.