„Sváželi jsme klasickým popelářským vozem, který objemné stromky slisuje. V kompostárně se budou postupně drtit na dřevní štěpku, která se přimíchává do dalšího, biologicky rozložitelného odpadu, který v areálu Tyrská zpracováváme na kvalitní kompost,“ uvedl Tomáš Ondraszek, vedoucí komunálních služeb společnosti.

Proto musí být stromečky odstrojeny a zbaveny ozdob. Bohužel, mnozí občané je úhledně omotali strečovou fólii, případně rozřezali na menší kusy a zabalili do velkých pytlů nebo nerozložitelných nákupních tašek. Popeláře pak odmotávání stromků z plastů zbytečně zdržuje. Chybou je také vkládání stromečků do nádoby na směsný komunální odpad nebo do popelnice na bioodpad. Stromek je objemný a nádobu prakticky ucpe.

„Již nepotřebný vánoční symbol nepatří do komunálního odpadu. Jednak výrazně snižuje kapacitu nádob, navíc je to neekologické,“ doplnil Ondraszek s tím, že loni v Třinci našli další ekologické využití pro několik tisíc vánočních stromků hlavně ze sídlišť a z centra města, protože domkaři si je zpracovávají sami.

„Výhodou je, že máme v Třinci vlastní kompostárnu, takže bioodpad nemusíme převážet na větší vzdálenost. Štěpku z vánočních stromků a společně s bioodpadem promícháme v míchacím voze. Hmota prochází díky působení mikroorganismů samovolným zahříváním až na 78 °C, my zajišťujeme a udržujeme v zakládkách předepsanou vlhkost a pravidelné provzdušňování, které zaručí mikrobiální nezávadnost kompostu a zamezí klíčivosti semen plevelů. Hmota takto fermentuje 6 až 8 týdnů, dozrávání pak trvá 3 až 4 měsíce,“ říká vedoucí sběrného dvora SMOLO CZ Petr Klus.

Celková roční kapacita kompostárny je 8 400 tun, přičemž jen letos se zde vyrobilo odhadem 1 867 tun kompostu. Zpracovává se tu především pokosená tráva, listí, větve a rostlinné zbytky ze zahrádek a domácností dodávané prostřednictvím městského systému sběru bioodpadů, z údržby veřejné zeleně nebo ze sběrných dvorů.

Dorota Havlíková