Situace posloužila pro cvičení složek integrovaného záchranného systému. Podle mluvčího hasičů Petra Kůdely začal čpavek unikat ve strojovně z prasklého výměníku. „Při úniku se zranil jeden zaměstnanec haly, hasiči v dýchacích přístrojích jej zachránili pomocí vyváděcí masky," řekl s tím, že druhá skupina hasičů v protichemických oblecích provizorně utěsnila místo vadného těsnění. Venku hasiči postavili deflektory, které vytvářely vodní clonu zabraňující vzniku toxického mraku. Ke cvičení se v minulých dnech sjely tři jednotky profesionálních a čtyři jednotky dobrovolných hasičů.