„Zaměstnanci firmy, kterým není lhostejná péče o své zdraví, mohou absolvovat lékařská vyšetření a nechat si poradit, jak zdravěji žít. Akce je organizovaná ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou a Nemocnici Podlesí,“ vysvětlil ředitel pro personalistiku a administrativu Třineckých železáren Boguslaw Heczko. Doplnil, že Dny zdraví se uskuteční od úterý 3. listopadu do čtvrtka 5. listopadu od 6.30 do 15 hodin, a to v úterý na provoze Válcovna drátů a jemných profilů, ve středu na provoze Výroba železa a oceli a čtvrtek na provoze Válcovna předvalků a hrubých profilů.

„Dny zdraví jsou jedinečnou šancí nechat si udělat některá preventivní vyšetření přímo v areálu firmy, bez nároku na individuální organizaci, čas a peníze. V rámci letošních Dnů zdraví si účastníci podle svého zájmu budou moci nechat změřit krevní tlak, tělesný tuk, stanovit cholesterol a glukózu z krve, absolvovat EKG, spirometrické vyšetření, pletysmografii, nebo také vyšetření zraku,“ vysvětlil Boguslaw Heczko. Na základě zjištěných výsledků měření bude možnost konzultovat zdravotní stav s přítomným lékařem a získat od odborníků cenné informace například o léčbě vysokého tlaku, snížení cholesterolu, správné životosprávě, předcházení srdečním či nádorovým onemocněním.

„Dny zdraví se uskuteční v Třineckých železárnách již počtvrté, a to jako jedna z aktivit směřujících k podpoře péče o zdraví zaměstnanců. Letošní rok je poznamenán nutností úsporných opatření ve všech oblastech hospodaření firmy, přesto je snaha udržet nadstandardní péči o zdraví zaměstnanců na úrovni předchozích let,“ sdělil personální ředitel. Dodal, že kromě Dnů zdraví bývají v třinecké hutní firmě uskutečňovány i další tradiční aktivity na podporu zdraví, jako jsou rekondičně rehabilitační pobyty v lázeňských zařízeních, očkování proti chřipce a poskytování vitaminů, možnost využití volitelných výhod na rekondiční lázeňské pobyty, rekreaci nebo sportovní aktivity. „Stálá podpora osobní péče o zdraví má pozitivní vliv na celkový zdravotní stav pracovního kolektivu a snížení nemocnosti,“ konstatoval Boguslaw Heczko.