Návštěvníci výstavy uvidí obrazy a verše Stanislava Havlíka. Výtvarný pedagog, malíř a grafik Stanislav Havlík se narodil 16. března 1939 v malé obci Obora u Boskovic. Po gymnaziálních studiích v Blansku vystudoval učitelství výtvarné výchovy na Filozofické fakultě UP v Olomouci. V roce 1960 nastoupil na umístěnku v Hlučíně a jako profesor kreslení učil postupně na základní škole, gymnáziu a lidové škole umění. Posledních dvacet let pak působil jako ředitel pozdější základní umělecké školy.

Ve volném čase byl výtvarně velmi činný (fotografie, karikatury, kresby, linoryt a především olejomalba). Malbě se věnoval hlavně při prázdninových pobytech na chalupě pod Javorovým vrchem u Třince. Od roku 1967 byl členem výtvarné Skupiny X v Opavě, od 80. let vystavuje velmi často své oleje i samostatně.

Po odchodu do důchodu v roce 2000 a přesídlení do Brna se výtvarným činnostem, básnické tvorbě i výstavním aktivitám věnuje daleko systematičtěji a četněji. Návrat do rodného kraje mu neobyčejně svědčí, přináší nové podněty a dodává síly.