„O tento výrobní segment je na trhu stále velký zájem, takže ani hospodářská krize nezpůsobila propad poptávky. Celkem jsme již investovali do navýšení výroby těchto plechů 2,5 miliardy korun a investice se nezastavily ani letos, kdy přesáhly 200 milionů korun,“ říká generální ředitel společnosti Tomáš Mischinger.

Díky novým zařízením se zvýší objem výroby elektroplechů v letošním roce na 46,6 tisíc tun, přičemž v roce 2008 to bylo jen 22 tisíc tun. „V následujícím období plánujeme další razantní navýšení na 75 tisíc tun. Postupně se nám daří zvyšovat i kvalitu plechů a zvyšovat tak konkurenceschopnost společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek na světových trzích,“ hodnotí generální ředitel.

V letošním roce byly v provozu Studené válcovny rekonstruovány oduhličovací linka a elektrorozvodna této linky. Kromě toho se nově vystavěly dvě plynové pece pro vysokoteplotní žíhání včetně tří podstavců. Celkové investiční náklady dosáhly objemu 206,4 milionů korun. „Právě oduhličovací linka je důležitým zařízením pro zaručení nejvyšší jakosti vyráběných transformátorových plechů,“ vysvětluje ředitel výrobně-technického úseku David Božoň. Rekonstrukce rozvodny podle jeho slov zabezpečila zvýšené požadavky na elektrickou energii v souvislosti s náběhem nových linek.

Transformátorové plechy produkuje v současné době ve světě 13 výrobců. V Evropě je schopno tuto výrobu zajistit jen několik hutních firem, například v Polsku, Německu, Rusku a Velké Británii. „Navýšení výrobní kapacity a vyšší kvalita plechů nám umožňuje rozšířit okruh odběratelů o náročnější zákazníky vyrábějící větší a výkonnější transformátory,“ uzavírá generální ředitel Tomáš Mischinger. (red)