Návštěvníci se mohou těšit na dopolední pásmo pro děti, vánoční prodej výrobků umělecké lidové tvořivosti, občerstvení, dobročinný bazar pro slezskou diakonii.

Program – pátek 17. prosince: pohádka pro děti (10.15 hodin), kouzelnický pohádkový dědeček (11), vánoční písně – ZUŠ Třinec (12), Štývarův dětský sbor (14.30), slavnostní rozsvícení vánočního stromu starostkou Třince Věrou Palkovskou a biskupem S. Pietakem, zazpívají děti z Církevní ZŠ a MŠ Třinec (15), Markéta Konvičková (15.30), Acoustic Irish (16).

Sobota 18. prosince: vánoční pohádka (10), Tereza Anna Mašková (10.45), skupina historického šermu „Rytíři z Hűckeswagen“ (11.15), kapela Oldrzychowice (12.45), ICQ – slezská folková kapela (14), skupina historického šermu „Rytíři z Hűckeswagen“ (15.15), Blaf (16).