Symbolický šek na 220 tisíc korun určených na její vybavení převzala minulý týden předsedkyně frýdecko-místeckého občanského sdružení DYS centrum Šárka Nahodilová.

„Peníze na vybavení školní kuchyňky se nám podařilo získat od Nadace ČEZ,“ vysvětlila Šárka Nahodilová. Nová školní kuchyňka bude dětem sloužit především v hodinách rodinné výuky. To však zdaleka nebude její jediné využití. „DYS centrum provozuje školní kroužky. Jedním z nich je i kroužek vaření, o který děti projevují mimořádně velký zájem. Právě pro ten jsme nyní získali skutečně krásné zázemí,“ pověděla předsedkyně DYS centra.

Za peníze získané od nadace mohlo občanské sdružení nakoupit nábytek a vybavení kuchyňky. „Nové rozvody elektřiny, vody a vůbec všechno, co je ve zdech, financovalo město, které je zřizovatelem školy,“ upřesnila Šárka Nahodilová. „S Nadací ČEZ velice dobře spolupracujeme. Už v průběhu několika minulých let jsme se nám díky sponzorským darům od této nadace podařilo vybavit počítačovou učebnu na prvním stupni základní školy a moderní jazykovou učebnu. Kuchyňka je už třetím projektem a doufáme, že spolupráce bude i dále pokračovat,“ dodala Šárka Nahodilová.