"Ve tři čtvrtě na dvě odpoledne byl prostřednictvím tísňové linky 155 oznámen úraz pracovníka v areálu Třineckých železáren. Na pomoc operátoři vyslali tým rychlé lékařské pomoci z třineckého stanoviště," uvedl mluvčí zdravotní záchranné služby (ZZS) Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Základní první pomoc mu poskytli podnikové hasiči.

"Lékařka ZZS u postiženého zjistila mnohočetné popáleniny v oblasti hlavy, krku, trupu, i horních a dolních končetin. Pacienta bylo nutno uvést do umělého spánku, poté mu zajistit dýchací cesty a převést jej na přístrojem řízenou ventilaci," doplnil Humpl s tím, že po dalších opatřeních v rámci přednemocniční neodkladné péče byl převezen do popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava.

Vzhledem k meteorologickým podmínkám pro něj totiž nemohl vzlétnou vrtníl letecké záchranné služby.