Jedná se o nový internetový informační systém s názvem Varroa monitoring system (VMS), a přestože byl v minulých dnech spuštěn v Přibyslavi u Nového Města nad Metují, měli by jej využívat včelaři z celé republiky. A o co se tedy vlastně jedná? O zdánlivě malichernou věc – nasazení monitorovacích podložek pod zasíťované dno úlu a odečítání roztočů spadlých na podložku. To je v kombinaci s využitím internetu nová zbraň proti roztoči, jenž způsobil úhyn třetiny včelstev v ČR.

„Včasná informovanost o výskytu onemocnění a rychlé nasazení léčiv může totiž často zachránit včelstva před zdecimováním. Než se včelaři sejdou na schůzi nebo předají informace tiskem, uběhne příliš mnoho času. Přes internet se šíří varovná hlášení o přemnožení roztoče prakticky okamžitě,“ říká předseda Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ Petr Texl, otec projektu VMS.

Hlavní myšlenka je jednoduchá. Za to, že včelař poskytuje hlášení spadu roztočů na svém stanovišti, má možnost nahlédnout také ke svým sousedům, potažmo na celou Českou republiku. Na obrazovce počítače se zobrazí mapa ČR s barevnými body – pozorovacími stanicemi. Barva každého bodu odpovídá intenzitě spadu roztoče. Systémem tak může být každý včelař nebo jiný zájemce rychle informován o tom, jak je kde silný spad roztočů. Je-li vysoký spad v jeho sousedství, je pravděpodobné, že bude silný i u něj a bude třeba provést příslušný léčebný zásah. Tím lze předejít zbytečným úhynům včelstev.

Státní veterinární správě se projekt velice zamlouvá a zájem o něj již projevili včelaři ze zahraničí. „Jestli se podaří získat finanční prostředky, předpokládáme, že projekt VMS nabude minimálně evropských rozměrů,“ dodává Texl. Stránka www.varroamonitoring.cz se poprvé otevřela pro včelařskou veřejnost v pátek 6. června. V tuto chvíli se včelaři registrují a zadávají první data o výskytu napadení roztočem na našem území. Účelnost www stránky varroamonitoring.cz se nejlépe prověří již v červenci a srpnu, kdy je intenzita napadení včelstev roztočem Varroa destructor nejvyšší.

ŠÁRKA MRVOVÁ LUKÁŠ RYTINA