Je historicky doloženo, že první včelařské spolky na území Čech a Moravy vznikaly od roku 1864, ten na Frýdecku, v němž byli i včelaři z Bašky a okolí, byl založen v roce 1906. V období let 1951 až 1955 se formoval spolek bašťanský, složený ze včelařů tehdy ještě samostatných obcí Bašky, Hodoňovic a Kunčiček u Bašky.

Jeho členy se stali včelaři do té doby organizovaní ve spolcích Místeckém a spolku v Dobré. „K této iniciativě včelařů Bohumíra Jakeše – prvního předsedy, Sanitra, Pastorka, Bače a Fiži se připojilo 55 včelařů s průměrně 2 až 3 včelstvy,“ prozradil jednatel ZO Baška Petr Kolčář.

„Z dnešního pohledu, kdy se včelaření věnuje kolem třiceti včelařů, je tehdejší počet úctyhodný. Je také zajímavé, že během následujících let se tento počet vyšplhal dokonce až na 77 aktivních včelařů v roce 1968. Vezmeme-li v úvahu počet domácností naší obce, znamená to, že se této činnosti věnovala téměř jedna desetina rodin. Největší rozvoj včelaření byl v roce 1987, kdy bylo v naší obci 351 úlů,“ prozradil Kolčář.

V současné době sdružuje Základní organizace Baška 32 včelařů s téměř 300 úly. Ty vede Martin Carbol – nástupce dalšího mnohaletého předsedy Josefa Svobody.

„Uvážíme-li, že průměrný výnos na jeden úl bývá obvykle 10 a více kilo medu, je jasné, že se v tomto koníčku dostane nejen na osobní spotřebu včelaře a jeho rodiny, ale i na další případné zájemce z nejbližšího okolí včelaře,“ vysvětlil Kolčář s tím, že zákon umožňuje včelařům prodávat med takzvaně „ze dvora“, takže toho mnozí využívají a od jara do podzimu můžeme na mnoha vrátkách a plotech vidět více nebo méně uměle napsané cedulky informující o prodeji medu, propolisu nebo produktů včelího vosku.

Každý opravdový včelař dává do péče o své včelky mnoho času, starostí, fyzické práce a samozřejmě i bolestivých žihadel. Je proto na svůj med i náležitě pyšný a případní zájemci o nákup přímo od včelaře mají záruku té nejvyšší kvality opravdového podbeskydského medu. Včelařům se tak vrací alespoň část nákladů nutných na vybavení a zimování včel nezbytných pro včelaření v následujícím roce.

Včelaři z Bašky, Hodoňovic a Kunčiček navíc každý rok pořádají různé vzdělávací i osvětové akce, kdy se každý zájemce, již mnoho let především z řad žáků místních škol, může přijít podívat na včelí úly i vytáčení medu. I letos, tak jako před pěti lety, plánuje ZO Baška uspořádat opět větší osvětovou výstavu. J

ejí součástí bude mnoho zajímavostí o práci včelařů, včelařské pomůcky, ochutnávky medu, medoviny včetně možnosti si něco koupit domů. „Možná, že tento koníček zaujme další zájemce a to nejen z řad starších občanů. Vždyť nejmladšímu včelaři v naší ZO je nyní 19 let,“ uzavřel Kolčář.