Pod hlavičkou MFK Frýdek-Místek funguje jednak akciová společnost, pod kterou spadá A-tým mužů a dorostenci, tak zapsaný spolek, který se stará o mládež. V poslední době se mluvilo o vstupu nových akcionářů do klubu. Nyní se však situace diametrálně změnila. „Potencionální noví akcionáři od svého záměru ustoupili,“ nastínil statutární ředitel akciové společnosti Marián Krištof s tím, že koupi si rozmysleli především kvůli nedořešenému stavu a napjatým vztahům mezi zapsaným spolkem a stávající akciovou společností.

Asi největší spor mezi oběma subjekty se rozhořel v otázce práv na hráče mládeže od kategorie U16 až po U19 a také i vlastnictví práv na soutěže daných týmů. „Tato otázka není stále dořešena, i když jsme si pevně vědomi, že vše nakonec dopadne v náš prospěch. Momentální stav je takový, že arbitrážní komise FAČRu musí přezkoumat, zda je vůbec relevantní o této věci rozhodovat,“ upozornil Krištof.

Zástupci zapsaného spolku vidí situaci jinak. „Ze smluv mezi akciovou společností a zapsaným spolkem, respektive jejich ukončení podle spolku jednoznačně plyne, že práva k účasti v dorosteneckých soutěžích náleží spolku. Jako předseda spolku jsem povinen tato jeho práva jednoznačně hájit. Zejména za situace, kdy dorostenci jsou jeho členy,“ podotkl předseda spolku Radim Mamula.

Dosud se o chod dorosteneckých mužstev ve Frýdku-Místku výhradně staral zapsaný spolek. Ten také pobírá dotace na činnost přípravek, žáků i mládeže do 26 let. Pro letošek činí schválená podpora od města přes jedenáct milionů korun. O podporu na dorostence teď žádá akciová společnost. Zároveň však spolek řeší dluhy z minulých let, spory kvůli tomu vedou zástupci spolku i s představiteli akciovky.

A-tým užívá areál Stovky, který vlastní město. Magistrát jinak nemá na dění ve fotbale přímý vliv, protože není členem spolku ani není akcionářem akciové společnosti. Naopak spolek spravuje městský majetek ve Stovkách na základě nájemní smlouvy s městem. „Málokdo si uvědomuje, že podstatná část dotací, kterou spolek od města pobírá, je spolkem vynakládána na údržbu a správu areálu Stovky,“ řekl Mamula.

Urovnání sporů v klubu by uvítal i magistrát. „My v této chvíli jednáme s oběma stranami, akciovou společností i spolkem, od kterých chceme konkrétní návrhy, jak si představují vzájemnou spolupráci mezi sebou i s městem. Vedle toho vedeme řadu jednání i se zástupci FAČR a dalšími fotbalovými odborníky, abychom si udělali co nejlepší představu a mohli zaujmout co nejobjektivnější stanovisko,“ uvedl náměstek primátora Pavel Machala.

Ve středu by se o dění v klubu mohlo mluvit i na jednání zastupitelů. Lhůta, do které se musí podat přihlášky k soutěžím dorostu, se totiž nezadržitelně blíží.