Tříměsíční práce ve Skotni byly technicky i organizačně náročné. Jde o úzkou silnici v kopcovitém terénu a s velkým počtem rodinných domků. Stavební firmě se však podařilo práci dokončit ještě před stanoveným termínem. „Byl to jeden z úseků, kde jsme měli opravdu obavy. Je zde hustá zástavba, lidé byli omezeni a musela tady být určitá disciplína během výstavby, ale nakonec vše dobře dopadlo. Zhotovení před termínem nám dává větší prostor, abychom udělali kolaudaci a připravili k tomu všechny práce a připravili se na spuštění kanalizace,“ popsal náměstek primátora pro investice a finance Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Dobývací prostory, těžba, zemní plyn, ropa, Beskydy, 20. 5. 2022.
Kde se může těžit v Česku? Beskydy jsou na seznamu, nejen okolo Lysé hory

 

Rekonstrukci silnice město zahájí 30. května, omezení mají trvat do konce června. Komunikaci čeká frézování, srovnání bagrem, asfaltování a osazení poklopů. „Chceme zlepšit stav komunikace, která se v některých částech po pracích na kanalizaci rozpadla. Musí být zpevněna, musí být přidány konstrukční vrstvy. V budoucnu pak plánujeme náročnější opravu této silnice, kterou bude potřeba odvodnit,“ dodal náměstek primátora Jiří Kajzar.

Práce budou rozděleny do dvou etap. V první stavbaři provedou opravu od domu s číslem popisným 223 až po skalickou část Kamenec. V druhé etapě pak dokončí část mezi domem s č. p. 223 a skalickým kulturním domem. Během opravy budou platit stejná omezení, pravidla a pokyny jako předešlé tři měsíce během pokládky kanalizace.

Frýdek-Místek, Jižní svahy, zničená lávka, demolice, rekonstrukce, 18. 5. 2022
Akce ve Frýdku-Místku: „feťácká“ lávka z Jižních svahů zmizí, a nejen to!

V neděli až čtvrtek od 8 do 18 hodin bude silnice zcela uzavřena. Ani po 18. hodině nebude plně průjezdná, ale lidé budou moct dojet k místu, kde budou odstaveny stroje. V pátek a sobotu se pracovat nebude, stroje budou z komunikace staženy a bude plně průjezdná. Během uzavírky budou moci obyvatelé opět využívat odstavné parkoviště pod kopcem v Kamenci (u stanoviště kontejnerů) anebo na druhé straně kopce na ploše za kulturním domem.

Město na opravu silnice vyčlenilo 3 miliony korun. Po rekonstrukci bude kanalizace zkolaudována a před oficiálním spuštěním projde zkušebním provozem.

Město Frýdek-Místek úspěšně odkanalizovalo městské části Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky a Skalice, která byla poslední. Aktuálně jsou ve Skalici dokončeny kanalizační stoky a téměř všechny přípojky, z větší části finální povrchy na Kamenci. Čerpací stanice jsou momentálně vybavovány a zpevňují se u nich okolní plochy a dodává oplocení. Na řadě jsou nyní opravy zbývajících komunikací v dotčených městských částech.