V pondělí bude zahájena oprava na silnici I/48 ve Frýdku-Místku. Předmětem velké rekonstrukce jsou nájezdové a sjezdové rampy estakády vedoucí kolem soudu, sportovní haly Polárky a obchodního centra Frýda.

Odhadovaný termín dokončení je v prosinci 2021. Letos oprava postihne jižní rampy (sjezd k okresnímu soudu/výjezd na Frýdek) a v příštím roce firma pokročí k severním rampám (sjezd k hale Polárka/výjezd na Místek). Doba prací na jedné rampě má trvat sedm měsíců s přerušením během zimního období.

„Celkem bude provedena kompletní výměna mostního svršku, ložisek, mostních závěrů, dále proběhne sanace nosné konstrukce a spodní stavby,“ uvedl Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic.

Řidiči mířící na zavřené sjezdy budou značkami odkláněni ve směru objízdné trasy, která je vedena přes Rubikovu křižovatku, dále po třídě T. G. Masaryka a ulici Nádražní.