Boleslav Otipka z hnutí ANO předložil návrh na změnu programu, kterou zastupitelé schválili. Mezi body bylo hlasování o odvolání radních, náměstků a primátora Michala Pobuckého.

Zastupitelé projednali dva body, které byly součástí avizovaného programu, na rozhodování o odvolání členů vedení města se ale nedostalo. Po druhé hodině odpoledne si jednotlivé kluby vybíraly dvacetiminutové přestávky, přičemž z té poslední se do jednací síně nevrátila většina zastupitelů, zejména z klubů ANO a Naše Město F-M.

Protože v sále nebyla přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, primátor Michal Pobucký jednání ukončil. Náhradní zasedání se bude konat do patnácti dní. Zastupitelé tedy neprojednali ani většinu bodů, které byly na původním programu.

O dalším vývoji budeme v následujících dnech informovat.