První třída osmiletého gymnázia se nově otevřela od letošního školního roku v Gymnáziu a Střední odborné škole v Cihelní ulici ve Frýdku-Místku. „O studium na osmiletém gymnáziu byl velký zájem, přihlásilo se 78 dětí, brali jsme 30,“ uvedl Jaroslav Konečný, ředitel školy. Všechny děti měly dva pokusy na přijímací zkoušky a počítal se lepší výsledek. Přijato bylo 18 chlapců a 12 děvčat.

Osmileté gymnázium dosud ve městě nefungovalo, a rodiny, které se například přestěhovaly a chtěly dítě přeřadit do třídy víceletého gymnázia měly smůlu. V objektu školy dříve fungovalo soukromé gymnázium, které nabízelo i osmileté studium, to ale ukončilo činnost už před lety. Osmileté gymnázium fungovalo dosud v rámci okresu pouze v Třinci.

Třídním učitelem nové třídy je zkušený pedagog Tomáš Horut, který je dle slov ředitele komunikativní a hravý, v minulosti učil na základní škole a děti blíže seznámí hravou formou s matematikou, která je častým strašákem studentů.

„Pro děti je na začátek roku nachystán i adaptační pobyt v Palkovických hůrkách, aby se rychleji seznámily,“ uvedla zástupkyně ředitele Iva Krulikovská. Pobyt je připraven pro první ročníky osmiletého i čtyřletého studia, do Palkovických hůrek se studenti vydají pěšky z přehrady Olešná. „Pro děti bude připraven bohatý program se spoustou aktivit,“ doplnila Iva Krulikovská.

Pro případné zájemce o studium škola chystá každoročně dva dny otevřených dveří, zpravidla v prosinci a v únoru a lidé se mohou přijít podívat, jak to ve škole funguje a co všechno nabízí. Před přijímacími zkouškami se konají konzultace pro potencionální uchazeče o studium, ať zájemci vědí na co se mají připravit.

Samotné děti si první školní den užily, nebojácně se usadily do svých lavic a zvládly slavnostní zahájení školy s úsměvem a v poklidné atmosféře.