V ulicích Frýdku-Místku přibývají další dřeviny. Technické služby v rámci jarní výsadby zasadí na 400 keřů a téměř 100 stromů.

„Pravidelná péče o městské dřeviny a jejich doplňování výsadbou jsou velmi důležité. Stejně jako každého zahrádkáře pak zaslouženě těší pohled na kvetoucí stromy a kvituje zastínění, které stromy poskytují, ve městě to máme stejně, jen na obrovské ploše. Péče o ni vyžaduje velké nasazení jak referentů zeleně, tak pracovníků v technických službách, kterým tímto děkuji,“ uvedl primátor Petr Korč, který sám přiložil ruku k dílu a zasadil kaštanovník jedlý a ořešák královský ve Štěpnici pod zámkem.

Práce na zahrádce se někdy může zvrtnout.
Kopali na zahrádce, našli 11 nevybuchlých min aneb jak se správně zachovat

Než dojde k samotnému sázení, je potřeba udělat řadu přípravných kroků. „Plánování výsadby začíná na odboru životního prostředí a zemědělství, kdy referenti zeleně zvolí přiměřené druhy dřevin, vyberou vhodnou lokalitu, prověří výskyt ochranných pásem inženýrských sítí a budoucí záměry města. Po kladných stanoviscích dotčených odborů magistrátu vyberou vhodné místo k vysázení. Zbývající práce je na technických službách,“ připomněl náměstek primátora pro územní plánování a rozvoj, stavebně správní činnosti, ekonomický rozvoj a podnikání, dotace a integrované teritoriální investice a životní prostředí a zemědělství Lukáš Slíva.

Turisté na Prašivé duben 2024
VIDEO: Turisté mířící na Prašivou se neomezují počasím ani otevírací dobou

V rámci jarní výsadby ve městě nyní přibude pestrý výběr druhů stromů – břízy bělokoré, zmarliky jidášové, olše lepkavé, slivoně hillerovy, smrky omoriky, jedle kavkazské, třešeň ptačí, cypřišky lawsonovy, cypřišovce leylandovy, habr obecný, kaštanovník jedlý, ořešák královský a další. Z keřů to jsou hlohyně šarlatová, muchovník olšolistý, pustoryl věncový, kalina vrásčitolistá, hortenzie latnatá, blýskalka Fraserova, jalovec prostřední, mandloň trojlaločná. Náklady na jarní výsadbu v roce 2024 činí 879 750 korun.

K výsadbě dochází každoročně také na podzim. Během pravidelné podzimní výsadby v roce 2023 ve městě přibylo 60 nových stromů a přes 600 keřů. Samozřejmostí je péče o stávající dřeviny. V průběhu roku pracovníci magistrátu zjišťují a vyhodnocují, které stromy jsou provozně nebezpečné, suché, mají velké defekty a špatný zdravotní stav. Následné ošetření a kácení provádějí technické služby a spolupracující arboristé.