Svoz bude jednou za čtrnáct dní, a to nejen z rodinné zástavby v centru města, ale také z místních částí Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice a Zelinkovice. 

Svoz bioodpadu od rodinných domů byl zaveden ve Frýdku-Místku před čtyřmi lety a koncem loňského roku se na na žádost občanů rozšířil i do sídlištní zástavby, kde si na něj lidé teprve zvykají. Ve Frýdku-Místku se tak snaží vylepšit systém nakládání s bioodpady a eliminovat vznik černých skládek i šetřit místo na skládce, protože v minulosti nezřídka končila posečená tráva, shrabané listí nebo popadaná jablka v popelnici na komunální odpad.

V loňském roce bylo prostřednictvím hnědých nádob svezeno 1 885 tun bioodpadu, a to od trávy, sena, listí, přes spadané ovoce, květiny, až po bioodpad z domácností jako slupky ze zeleniny, čajové sáčky nebo kávová sedlina. „Je to méně než v roce 2018, což souvisí i s tím, že léto bylo velmi suché, tráva tolik nerostla, takže ji nebylo nutné často sekat, a méně bylo také spadaného ovoce,“ uvedla Jana Matějíková, mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu. 

Svážený bioodpad končí v kompostárně, kde je zpracován na kompost a kvalitní zeminový substrát. Občané Frýdku-Místku, včetně zahrádkářů, mohou zdarma a celoročně, tak jako v minulých letech, k odložení nejen biologického odpadu využívat také sběrné dvory na území města a kompostárnu v Bruzovicích.