Hlavním bodem programu bude zdolání pomyslné nejvyšší hory světa Mount Everest. Cílem je, aby návštěvníci v rozmezí dvanácti hodin zdolali dohromady 8 848 metrů. Na náměstí by tedy měli účastníci rekordu přicházet už od rána. A pokud se to všem společně podaří, Frýdek-Místek bude zapsán do knihy Českých rekordů. K uskutečnění rekordu zdolat osmitisícovku inspirovalo pořadatelé partnerské město Frýdku-Místku Turzovka a místní úspěšní horolezci.

Princip pokusu o rekord je snadný. Štafetovým způsobem budou účastníci akce vystupovat na pomyslnou horu Mount Everest, která v tento den bude stát na zámeckém náměstí ve Frýdku. A kdo ji pokoří, bude odměněn účastnickým listem prvního ročníku rekordů. Těšit se můžete i na další odměny. Rekord bude vytvořen celkovým počtem zúčastněných osob a v časovém limitu maximálně 12 hodin.

Výstup uskutečňuje každý účastník samostatným pokusem – vystoupením po trase fiktivní hory, aby mohli účastníci štafety postupně svůj úsek jeden za druhým bez přerušení štafety absolvovat ve stanoveném časovém limitu. Sestup se do trvání štafety nezapočítává. Aby byl rekord uznán, musí každý účastník prokázat svou totožnost, u dětí se vyžaduje spoluúčast zodpovědné plnoleté osoby.Výstup na fiktivní himalájský vrchol bude probíhat od 9.30 do 21.30.

Soutěžit však můžete celý den. V průběhu zdolávání osmitisícovky bude na náměstí probíhat bohatý doprovodný program. Soutěže pro pro jednotlivce i dvojce, pro děti i dospělé budou připraveny na několika stanovištích. To vše bude zpestřeno doprovodným programem na hlavním pódiu zaměřeným na neuvěřitelné lidské dovednosti.

Působivé představení předvedou fakíři za doprovodu ohňů a tance orientálních tanečnic. V této show shlédnete ty nejnebezpečnější fakírské kousky, při kterých Vám bude tuhnout krev v žilách. Nakonec nebudete ochuzeni ani o plivaní ohňů a doprovodné pyrotechnické efekty. Pro nejmenší diváky je připraveno Pohádkové putování za dobrodružstvím se soutěžemi. Tento program je vtáhne přímo do děje pohádky s hrdiny Honzíkem a kašpárkem.

Celé náměstí budou lemovat nejen stánky s rukodělnými řemesly, s hlavolamy a drobnými rekordy pro malé i velké, budete moci vybírat až z třinácti různých soutěží, ověříte si nejen svou představivost, zručnost, ale i kombinační schopnosti.„Nabízet se budou frgály, mini rohlíky a mini housky, koláče, ale také super silná slivovice. A ten, kdo přijde ve žlutém tričku, nebude litovat. Chtěli bychom totiž pořídit fotografii s účastníky rekordu z věže kostela sv. Jana Křtitele,“ řekla Lenka Bardoňová z BIC ve Frýdku-Místku.

Moderátorem akce bude Nikola Birklenová. Celý den zakončí košická skupina The Backwards, věnující se jejich nejoblíbenější skupině Beatles.