Původní cesta byla v neutěšeném stavu. Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, a to především vymezením komunikačních koridorů pro vozidla a pěší a vybudováním odstavné plochy pro 28 vozidel v dané lokalitě.

Stavební práce vypukly na počátku dubna, trvat mají do července. Po vybudování parkovací plochy v proluce mezi oploceným areálem mateřské školy a řadovými garážemi s příjezdem z Hamernické ulice, která bude využita pro vymístění parkujících vozidel z Dvořákovy ulice, dojde ve dvou etapách k provedení rekonstrukce vozovky a navazujících zpevněných ploch.