Důvodem je připravovaná realizace přeložek inženýrských sítí v rámci investiční akce nazvané Brána Beskyd, tedy volnočasového areálu na ploše, kde dříve stávalo také kino. V minulých dnech šly k zemi rovněž stromy v parčíku před Janáčkovou obřadní síní, které byly ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu. K pokácení tedy došlo na základě odborného posudku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.