„V úterý 4. dubna začali naši zaměstnanci s frézováním výtluků na ulici Míru, následně hned ve středu byly vyfrézované díry zaasfaltovány. Tato ulice patří k autobusovým trasám, které přicházejí při opravách na řadu jako první," uvedl předseda představenstva TS Jaromír Kohut.

Souběžně s těmito řádnými opravami druhá četa pracovníků zajišťuje provizorní vysprávky výmolů, při nichž se nejnebezpečnější a nejvíce poškozená místa vyplní asfaltobetonovou směsí, výhodou této metody je především rychlost provedení. „Takto narychlo opravené výtluky jsou ale následně v plánovaných termínech opraveny řádnou opravou, což představuje zařezání povrchu v nezbytně nutném rozsahu, vyfrézování vydroleného asfaltu, vyčištění předmětného místa, posléze následuje pokládka nového povrchu zakončená zaválcováním a zalitím spár. Takto prováděné vysprávky probíhají na více místech najednou," doplnil Jaromír Kohut. Plán oprav výtluků schvaluje magistrátní odbor dopravy a silničního hospodářství.

Technické služby provádí i velkoplošné opravy, jako první na řadu přijde ulice J. Švermy, kde již od 27. března začala oprava chodníku, jehož povrch bude ze zámkové dlažby, rovněž jsou postupně měněny silniční i chodníkové obrubníky. Následně bude odfrézován povrch vozovky a pomocí finišeru pak položena nová asfaltová plocha.

Hlavní silniční tahy, které vedou městem, nejsou ve správě technických služeb. Jejich údržbu provádí jiné subjekty, zejména jde o krajskou správu a údržbu silnic. Jsou to ulice Bruzovská, Hlavní, Beskydská, 17. listopadu, Revoluční, Janáčkova a Lískovecká.