Největší změny čekají od září školáky v Bašce, kde v září zahájí výuku v nových prostorách zrekonstruované a vystavěné školy, která se změní v plnohodnotnou devítiletku. Vedení obce tak reagovalo na demografické změny a stálý nárůst počtu obyvatel. Po stavební stránce je již škola hotova, v okolí školy probíhají intenzivní práce na dokončení chodníků, parkoviště, následně zeleně a oplocení areálu. Pokročily i práce na tělocvičně, která má být hotova také do konce prázdnin. Do konce června už bylo prostavěno přes 147 milionů korun, což činí 92 procent celkové ceny díla, obec získala dotaci.

Své zázemí naleznou děti v nových odborných učebnách chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, matematiky či jazyků. Počítá se i s nadčasovou výukou informatiky včetně robotiky. Školáci budou využívat cvičnou školní kuchyni, dílenská pracoviště a odbornou učebnu pracovních činností a výtvarné výchovy.

O něco déle si na nové prostory počkají žáci v Brušperku. V zimě vypukly práce na rozšíření učebních prostor o nový třípodlažní pavilon pro téměř dvě stovky dětí. Budova bude mít šest nových učeben pro výuku a dvě speciální učebny pro klubovou nebo zájmovou činnost. Hotovo by mělo být do konce roku. V posledních letech dosáhla kapacita ZŠ Brušperk svého maxima, dokonce bylo nutné přestavět některé odborné učebny na kmenové třídy.

„Stáli jsme tedy před rozhodnutím, zda nové prostory přistavět. Hlavním impulzem, proč jsme se takto rozhodli, bylo uzákonění reformy financování regionálního školství. Myslíme si, že vyučování v nejbližších desetiletích bude směřovat k prezentovaným cílům prostřednictvím výuky menšího počtu žáků ve třídách a skupinách,“ řekl Aleš Vyvial, ředitel Základní školy Vojtěcha Martínka v Brušperku.

Ještě před prázdninami začalo v prostorách základní školy v Čeladné budování nových odborných učeben, a to v části půdního prostoru. Stavba by měla být ukončena do konce roku. Dokončením této akce bude završena přeměna školy, která začala v letech 1996 až 1997, kdy se na původně ploché střeše vybudovala nástavba s byty. Cílem aktuální stavby je vytvořit v nové části nástavby odborné učebny, aby ty stávající mohly uvolnit místa pro nové třídy v případě zvyšování počtu žáků ve škole.

Kvůli budování přístavby školy mají delší letní prázdniny žáci v Kunčicích pod Ondřejníkem. Vysvědčení bylo vydáno už v pondělí 24. června, školní rok pak bude díky ředitelskému volnu zahájen až v pondělí 9. září. Navýšení kapacity se týká hlavně zajištění prostoru pro nové odborné učebny a školní družinu.