„Byli rozděleni do dvou skupin a každou učil jeden lektor. Mladší Gwil byl z Walesu, starší Liam pocházel ze Skotska. Žáci strávili se svými lektory během jednoho týdne třicet hodin,“ upřesnila Dagmar Beránková ze Základní a mateřské školy v Bašce.

Hodiny byly možná pro někoho náročné, ale ne nezvládnutelné. „Střídaly se v nich různé aktivity, hry, psaní a rozhovory – samozřejmě vše anglicky. Povídali si o počasí, hudbě, jídle, volném čase a bydlení. Žáci pracovali se slovníky, což jim ulehčilo komunikaci s lektory. Páťáci byli nadšení a těšili se na každý další den. Byla to pro ně cenná zkušenost. Za odměnu a usilovnou práci dostali všichni certifikát, který je velmi potěšil,“ zhodnotila Dagmar Beránková.

Za podstatný přínos vedení školy považuje i to, že děti měly možnost být v přímém kontaktu s lektory, jejichž rodným jazykem je angličtina – a měly možnost poslouchat a použít jazyk v reálné situaci. „Přitom byli nuceni se dorozumět. Tato zkušenost je nenahraditelná. Žáci nemusí cestovat do zahraničních jazykových škol, ale díky Jazykové škole Sidas ze Slovenska mají tuto možnost i v České republice. Je to zážitkové učení, které doporučujeme i dalším školám,“ zamyslela se Dagmar Beránková.

V letošním roce se tento jedinečný anglický týden mohl uskutečnit díky finančnímu přispění Klubu rodičů při ZŠ Baška. „Tímto chci všem aktivním členům poděkovat. Protože máme od žáků jen samé pozitivní ohlasy, uvažujeme o zorganizování podobné akce i v příštím školním roce,“ uzavřela Beránková.