„Nejdůležitější událostí bylo zateplení obou budov základní a mateřské školy. Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci a zateplení střechy na školce došlo při vytrvalých deštích k vytopení místností, bylo rozhodnuto, že bude provedena i celková rekonstrukce vnitřních prostor. Zažádali jsme o finanční výpomoc kraj, ale nedostali jsme ani korunu, a tak se profinancovalo vše z obecní kasy. Rekonstrukce proběhla během prázdnin a měsíce září,“ řekl starosta Smilovic Miroslav Nogol.

V době rekonstrukce probíhala činnost mateřské školy na obecním úřadě.

Mateřská školka byla otevřena 10. října loňského roku a rekonstrukce vnitřních prostorů stála 1,8 milionu korun. Zateplení budov základní a mateřské školy včetně nové střešní krytiny stálo 3,6 milionu korun.

V současné době usilují ve Smilovicích o získání dalších dotací, a to na přístavbu základní a mateřské školy, dále na výstavbu tělocvičny a vybudovaní kanalizační sítě ve školním areálu.

„S dotacemi na přístavbu základní a mateřské školy, zatím nemáme nic konkrétního, jenom to, že jsme snad byli úspěšní. Žádali jsme o částku 16,5 milionu korun. Tělocvična by měla mít rozměry 25 krát 14 metrů. Vzhledem k tomu, že škola má pouze čtyři třídy a jedna třída slouží jako tělocvična, je kapacita školy úplně plná, máme povolené výjimky pro mateřskou i pro základní školy. Každopádně přístavbou základní školy a výstavbou tělocvičny by se vyřešil problém s kapacitou žáků, vybudováním kanalizační sítě se vyřeší problém s dešťovou a splaškovou vodou, ale hlavně se zlepší celkové prostředí pro výuku a připravenost naších žáků na vyšší stupeň studia,“ dodal Nogol.

O dotaci na rozšíření české základní školy žádali také v Dolní Lomné. A mohou se radovat. Před několika dny schválili dotaci ve výši deseti milionů korun na ministerstvu školství.