Současně bude s platností od stejného data uzavřen pro veřejnost, klienty i zaměstnance vstup z ulice Padlých hrdinů „před kaplí“, který se nachází blíže centru města.

„Zároveň upozorňuji veřejnost, že od 26. srpna bude prováděna na obvodovém plášti hlavního objektu Střediska postupná výměna oken za nová,“ uvedl Jiří Hořínek, ředitel Střediska sociálních služeb. Návštěvy by neměly parkovat před vstupem, kde bude zvýšený pohyb zaměstnanců stavební firmy a bude docházet k přesunu materiálu. Práce na výměně oken budou prováděny do konce prosince.