Dva zvony z originální bronzové zvonoviny byly odlity v polském městě Przemyśl na jihovýchodě země, a to místní firmou s velkou zvonařskou tradicí.

Zvony tak budou na věž sviadnovské kaple vráceny po 79 letech od doby, kdy byly původní zvony zrekvírovány nacisty, nesou rovněž jména zvonů původních, tedy sv. Barbora s vahou 150 kilogramů a sv. Jan Nepomucký s vahou 261 kilogramů. Zvony nahradí současný ocelový zvon, který bude využit v některé z jiných kaplí v rámci Místecké římskokatolické farnosti.

Slavnostní mši za účelem svěcení vedl v Den české státnosti Daniel Vícha, děkan místecké farnosti. Zvony byly v kapli přístupné veřejnosti v průběhu nedělního odpoledne a budou slavnostně zavěšeny na věž v průběhu prvního týdne v měsíci říjnu, kdy rovněž proběhne první zvonění.

Celková akce vyjde ve spolupráci s českou firmou Zvonotec asi na 450 tisíc korun. Dvě třetiny z celkové částky přispěla darem obec Sviadnov, sto tisíc korun daroval jeden z občanů obce a zbývající částku doplnili farníci farnosti a drobní dárci.

Na přípravě celé akce od nápadu, přes odlití až k organizaci slavnostního aktu se podílela široká skupina lidí z řad obce, farnosti i veřejnosti. Dětem pak byla umožněna účast díky výtvarné soutěži na téma „zvon,“ kterou hodnotili v obecní knihovně občané obce. Na zvonech jsou odlity verše, které složily žáci místní základní školy ve znění: „Lípa je náš národní strom, ty jsi náš sviadnovský zvon, zvonu jasný hlas, provází životem nás.“