Starosta obce zde přečetl žádost paní ředitelky o součinnost při řešení rozšíření prostorové kapacity pro výuku a zázemí mateřské školy a základní školy ve Stříteži.

„Není to tak, že bychom na obec tlačili a naléhali. Momentálně máme pro děti místo. Ale myslíme do budoucna, kdy by se mohlo stát, že bude kapacit nedostačující,“ vysvětlila ředitelka Základní a mateřské školy Střítež Dagmar Machálková.

Na zasedání byly zmíněné dvě varianty řešení začlenění dvouletých dětí do mateřské školy.

A to přijímat přednostně děti ze Stříteže a Vělopolí a následně doplnit kapacity, v případě velkého počtu dvouletých dětí zajistit spolupráci s mateřskou školou v Hnojníku.

„Zatím je toto téma čersté, otevřené. Je dobře, že jsme se o tom mohli se zastupitelsvem pobavit. Nyní alespoň víme, jaké jsou jejich představy a naopak co se jim na našem návrhu nelíbí,“ dodala Machálková.

Ohledně družiny starosta řekl, že lituje toho, že se toto téma neotevřelo již dříve.

Řešení družiny vidí v nástavbě budovy pro sportoviště.

Místostarosta obce vnímá tuto žádost jako upozornění do budoucna.

Podle jeho slov se musí řešit kapacita a obec má jako zřizovatel povinnost tuto situaci brát na zřetel. Úvaha o tom, že by byl přebytečný počet dětí odkázan do Hnojníku je podle něj nebezpečná a mohla by vést k tomu, že tyto děti i v pozdějším věku zůstanou ve školských zařízeních mimo obec Střítež. A tomu se chce vyhnout.