Nechyběly ani uzenářské výrobky, přičemž návštěvníci si pochvalovali rovněž bohaté občerstvení. Jarmark připravila kulturní komise, která funguje při obci Nošovice.

Její předseda Vlastislav Komenský připomněl, že jarmarky se začaly organizovat před osmi lety. „Přípravy zaberou dva až tři měsíce. Je to o tom, že se snažíme získat zajímavé vystavovatele. Postavili jsme to tak, že jsme nejdříve oficiálně vyzvali občany Nošovic, jestli nemají zájem vystavovat. A poté jsme začali oslovovat okolní obce a lidi, kteří se tradiční kulturou zabývají," naznačil Vlastislav Komenský.

Odhadl, že 40 procent z celkem patnácti vystavovatelů tvořili místní, i v sále bylo patrné, že mezi nimi měla dominantní postavení nošovická základní škola. Tradice jarmarků přitom byla v minulosti na několik let přerušena. Vlastislav Komenský poznamenal, že sobotní akci vnímal tak trochu jako úspěšný comeback.

„Lidé přicházejí, takže vidím, že má cenu v tom pokračovat. Současně nás to zavazuje k nějaké vyšší kvalitě. V žádném případě to nechceme komercionalizovat, chceme zůstat na ,vesnické´ úrovni jarmarků. Cílem celé akce je sblížení lidí. A byl bych velice rád, kdyby se tyto akce konaly na úrovni Sdružení obcí povodí Morávky. Toto sdružení tady je, ale myslím, že by mohlo fungovat daleko víc," řekl organizátor.

Na jarmarku se líbilo i důchodkyním Emilii Velčovské a Janě Durakovičové. „Hodí se to tu, je to pěkné, lepší než ve škole – tam bylo málo místa," shodly se ženy. „Koupily jsme si květiny, dekorace, uzené kosti i klobásky," smála se druhá jmenovaná. Vystavovat přijel třeba Petr Pavlas z Pražma. „Jsem tady poprvé. Přišlo hodně lidí, takže spokojenost," shrnul čtyřicátník. „Největší zájem byl o závěsy s maceškami a také o petrklíče," pravil.

Na podobnou akci se mohou lidé z Nošovic a okolí těšit na přelomu listopadu a prosince. „Zcela jistě budeme dělat i předvánoční jarmark," zdůraznil Vlastislav Komenský.