Kvůli ochraně šedesáti raškovických rodinných domů a čtyřiceti rekreačních chat před velkou vodou a vodní erozí obnovilo Povodí Odry pět spádových stupňů.

Další etapa protipovodňových a revitalizačních opatření na vodním toku Mohelnice vyšla na zhruba 19 milionů korun, z toho tři miliony poskytl ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj.

Vodní tok Mohelnice je levostranným přítokem řeky Morávky, do níž ústí na území Raškovic. V minulosti bylo na řece vybudováno devatenáct spádových objektů, které stabilizují koryto řeky, a tím chrání okolní zástavbu proti účinkům velkých vod a vodní erozi.

„Po letech provozu bylo nutné spádové objekty na Mohelnici obnovit. Soustavná rekonstrukce stupňů započala směrem od ústí proti proudu v letech 2015 a 2016, kdy byly obnoveny čtyři stupně s nákladem přes 12,6 milionu korun,“ upřesnila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Předpokládá se, že rekonstrukce druhé poloviny stupňů bude probíhat v letech 2018 až 2020 s nákladem dalších přibližně 35 milionů korun.

Hrazení bystřiny Mohelnice tak bude obnoveno. Rekonstrukce spádových objektů spočívala ve vybourání celé poškozené části a vybudování nové železobetonové konstrukce, která byla obložena lomovým kamenem. U břehu byla vybudována migrační rampa.

Ještě mnohem výraznější investice do protipovodňových opatření bude v oblasti Moravskoslezských Beskyd hotova letos v létě. Povodí Odry dokončí rozsáhlou rekonstrukcí přehrady Šance na řece Ostravici, která začala v září 2015.

Vznikl mimo jiné nový bezpečnostní přeliv. Přehrada bude po bezmála půlmiliardové rekonstrukci schopna utlumit až desetkrát větší povodeň, než byla v roce 1997.