3- až 4lůžkové pokoje, a navíc se sociálním zařízením na chodbě. To je realita v domově ve Školské ulici, která již neodpovídá potřebám seniorů a standardům bydlení. Nevyhovující technické a dispoziční řešení město plánuje změnit.

„Přestože budova prošla mnoha stavebními úpravami, již neodpovídá potřebám uživatelů ve standardu bydlení. Uživatelé bydlí mimo dvoulůžkových pokojů také ve tří a až čtyřlůžkových pokojích a schází jim základní hygienický komfort. Proto jsme se rozhodli pro rekonstrukci tak, aby naši senioři bydleli v jedno a dvoulůžkových pokojích vybavených sociálním zařízením,“ potvrdil náměstek primátora Igor Juriček (Piráti).

Budova projde kompletní rekonstrukcí a v rámci ní se využije i půdních prostor. Po rekonstrukci bude pokojů méně, zato ale budou komfortnější.

„Po rekonstrukci se sníží kapacita ze 40 na 27 míst. Důvodem je přebudování tří a čtyřlůžkových pokojů na jedno a dvoulůžkové. Rekonstrukce zahrne také vybudování hygienického zázemí na každém pokoji, úpravy společných koupelen, nové společenské prostory, datové rozvody a požární signalizaci. Zásadní je rekonstrukce střechy, která je v havarijním stavu, a rekonstrukce kanalizace,“ popsal ředitel domova Petr Kuchta.

Přípravy na rekonstrukci začaly v předstihu v červnu 2022. Zahrnují zastavení přijímání nových uživatelů do budovy ve Školské ulici a postupné stěhování stávajících obyvatelů do druhé budovy organizace v ulici 28. října v Místku. Příjem nových uživatelů do domova v ulici 28. října proto bude dočasně omezen, nástupy tam budou obnoveny zřejmě v lednu roku 2023.

Náklady náročné opravy pokryje z velké části evropská dotace.

„Podařilo se nám získat dotaci ve výši 23 milionů, zbývající část nákladů uhradí město ze svého rozpočtu,“ potvrdil náměstek primátora pro dotace Jakub Míček (ANO 2011).

Rekonstrukce, která má začít v červnu roku 2023, vyjde celkem na 36 milionů korun.

Domov pro seniory Frýdek-Místek je příspěvkovou organizací města Frýdku-Místku a poskytuje celoroční pobytovou sociální službu, která je určena seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou není možné zabezpečit jinými dostupnými zdroji péče a pomoci, např. terénními službami nebo rodinou v jejich dosavadním přirozeném prostředí. Služba je poskytována ve dvou budovách, přičemž jedna z budov je umístěna v ulici 28. října, má kapacitu 156 míst a je v provozu od roku 1998. Druhou z budov je předmětná budova ve Školské ulici.