"Ze státního rozpočtu získáme částku až do výše 27,4 milionů korun, což činí 90 procent z celkové projektované částky nákladů na realizaci projektu," uvedl Jiří Carbol, starosta obce.

Dobrá tak může začít připravovat soutěž na zhotovitele stavby, technický dozor, a doložit všechny potřebné podklady k uzavření smlouvy. Předpokládaná realizace projektu má být uskutečněna v průběhu letošního roku.

Kapacita školky by měla být navýšena celkem o 56 dětí a dvě třídy, celková částka realizace projektu se pohybuje v ceně 30 milionů korun. Školku aktuálně navštěvuje celkem 151 dětí. Mateřská škola Dobrá dosud nabízela dětem vzdělání v šesti prostorných, moderně vybavených třídách. Pět tříd se nachází v budově MŠ a šestá třída se nachází v budově základní školy.

"Vzhledem k tomu, že nejsme spádová školka mají pro přijetí přednost děti z obce Dobrá, po nenaplnění kapacity při přijímacím řízení mají přednost starší děti z okolních obcí. Zájem o umístění dítěte do naší MŠ je velký, ovšem kapacita míst omezena a proto se začíná stávat pravidelností, že nemalý počet dětí nelze do naší MŠ umístit a musíme na zájem zákonných zástupců reagovat s negativní odpovědí," uvedla Jana Maďová, ředitelka školky. Školka tedy navýšení kapacity v podobě nové přístavby vítá.

Děti se ve školce vzdělávají aktuálně ve čtyřech třídách, které jsou věkově heterogenní, jedna třída je určena pro děti předškolního věku a jedna třída pro děti, které jsou přijaty do MŠ jako nejmladší.

"Snažíme se děti vést nejen k pohybovému, ale i k celkovému rozvoji dítěte, jeho učení a poznání a k tomu také přispívá rozlehlá školní zahrada, kterou jsme v loňském školním roce zrekonstruovali a doplnili o nové herní prvky pro aktivitu dětí, jako je například trampolína, tunel v kopci, opičí dráha nebo mlhoviště," doplnila ředitelka.

Pro děti MŠ organizuje mnoho aktivit, kterých se účastní také rodinní příslušníci. Velmi oblíbená jsou pravidelná divadélka, drakiáda, Vánoční Jarmark, společné Vánoční posezení ve třídách s programem a tvořením, karneval, program ke Dni matek, dětský den nebo různé výlety za poznáním.