Prověrky fyzické zdatnosti jsou součástí standardního přijímacího řízení k práci u policie. Tomu, kdo je zvládne, platí osvědčení o testu zdatnosti celý rok a není potřeba je u přijímacího řízení opakovat, což ve Frýdku-Místku zřejmě přilákalo 44 uchazečů si testy nezávazně vyzkoušet a v případě pozitivního výsledku odejít s osvědčením.

Žen přišla čtvrtina

Ze čtyřiačtyřiceti zvědavců si přišlo vyzkoušet svou fyzičku dvanáct žen. Všichni příchozí absolvovali čtyři zátěžové disciplíny: člunkový běh na 4x10 metrů, klik vzpor ležmo, celomotorický test na dvě minuty a běh na 1000 metrů. U zkoušek nakonec uspělo 32 zájemců.

Většina z pátečních odvážlivců se přišlo otestovat právě z důvodu zájmu pracovat u policie. Přičemž jejich motivace, co konkrétně by si přáli za práci v uniformě vykonávat, je různorodá. Někdo by rád zamířil na kriminální oddělení, jiný k dálniční nebo k cizinecké policii. Trvalý zájem je o speciální zásahové jednotky či ty pořádkové. „Práce policisty je náročná, ale zajímavá, potřebná a každý si určitě najde postupem času své místo u sboru, který nabízí široké portfolio uplatnění a možností. Někoho osloví třeba například práce psovoda. Policisté končí služební poměr průběžně, a tak i naše krajské ředitelství je otevřeno novým uchazečům,“ popisuje tisková mluvčí Policie Soňa Štětínská.

Fyzické testy nejsou problém

Jak ukázaly i poslední testy na zkoušku ve Frýdku-Místku, problémy s kondicí uchazeči o práci policisty nemají. V posledních letech přijímá krajské ředitelství do služebního poměru přibližně 300 nových policistů ročně. Jen letos už nastoupilo téměř 120 nováčků. Přijímacím řízením úspěšně projde zhruba třetina zájemců. Nejvíce uchazečů neuspěje u osobnostního vyšetření (jedna třetina z nich), další značný počet odstoupí z jiného důvodu (osobní či například rodinné).

Fyzičky tak nejsou strašákem přijímacích řízení. „Fyzické testy nesplní jen opravdu velmi málo uchazečů. Navíc mají možnost je zopakovat v dalším termínu a zpravidla se už pak zadaří. Existují ale i výjimky, jedinci, kteří je opakují vícekrát. Fyzická zdatnost tedy není problém a uchazeči jsou připraveni. Obecně se úspěšnost při fyzických testech nebo při osobnostním vyšetření meziročně nijak dramaticky nemění,“ říká tisková mluvčí Policie Soňa Štětínská.

Policie stále nabírá i ve FM

V okrese Frýdek-Místek je nyní sháňka po zhruba třiceti nových policistech. Samotné přijímací řízení se skládá z psychologického vyšetření, prověrek fyzické zdatnosti a komplexní zdravotní prohlídky. Po přijetí jsou noví policisté zařazeni převážně u služby pořádkové policie (obvodní oddělení, oddělení hlídkové služby) a dopravní policie (dálniční oddělení, dopravní inspektoráty).

Z čeho se skládají fyzičky:

Člunkový běh, 4x10 metrů

Běh se provádí mezi dvěma metami vzdálenými 10 metrů. Startuje se vedle mety č. 1 a běží se šikmo mezi metami k metě č. 2, která se obíhá. Stejným způsobem se vrací zpět a obíhá se meta č. 1. Třetí úsek se běží přímo, následuje dotyk mety č. 2, rychlý obrat a při doteku mety č. 1 se zastavuje čas.

Klik vzpor ležmo (opakovaně)

Správně vykonaný cvik vypadá následovně. Leh na břiše, skrčené paže opřít dlaněmi o zem, špičky prstů v úrovni ramen směřují vpřed. Dopnutím paží v loktech vzpor ležmo. Pokrčením paží v loktech lehkým dotykem hrudníku o podložku a zpět do kliku. Trup je zpříma, pánev nevysazuje ani neprohýbá.

Celomotorický test, neboli CMT test (opakovaně), 2 minuty

Při tomto testu jde o co největší počet provedených cviků v době dvou minut. Popis cviku je následující: cvičící ze stoje spatného přechází přes dřep do lehu na břiše a zvedne ruce z podložky, přechází zpět opět přes dřep do stoje spatného, dále pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přechází přes sed a dřep do stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení cviku.

Běh na 1000 metrů

Úkolem je uběhnout uvedenou vzdálenost v co nejkratším čase. Ověřuje se střednědobá vytrvalost.