Z důvodu vypuknutí pandemie koronaviru byla akce do odvolání zrušena. Nyní v ní chce město opět pokračovat, a to i přesto, že její účastníci budou muset dodržovat zpřísněná hygienická opatření, včetně nutnosti mít při tomto slavnostním obřadu na obličeji roušky.

„Mezi občany je o tuto akci veliký zájem. Zaznamenáváme desítky telefonátů s dotazy, kdy ji opět obnovíme. Jelikož jsme byli nuceni zrušit kvůli koronaviru čtyři termíny, nepřivítali jsme mezi nás ještě několik dětí narozených v loňském roce. Proto taky na září plánujeme hned tři termíny. Další vítání se, pokud to situace dovolí, uskuteční také v říjnu, listopadu a prosinci,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Pozvánky k vítání občánků jsou rodičům zasílány na základě vyplněné přihlášky, kterou obdrží spolu s rodným listem dítěte. „Rodiče jsou zváni na obřad minimálně dva týdny před termínem jeho konání. Pokud jim termín nevyhovuje, mohou jej po dohodě přesunout,“ doplnil primátor s tím, že k vítání mohou rodiče hlásit dítě až do jednoho roku jeho věku.

Vítání občánků se koná dle zájmu rodičů, a to zpravidla jednou měsíčně, s výjimkou prázdninových měsíců, kdy se tato akce nekoná. V loňském roce bylo mezi občánky města slavnostně přivítáno 285 dětí.