U některých osobních vlaků v tomto úseku je jejich časová poloha ve vyloučeném úseku upravena – odjezd s patnácti minutovým předstihem. V odpoledních hodinách jsou některé spoje (číslo 2931, 2933, 2934, 2935, 2936, 2939, 3314, 3428) ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. U některých spojů je nutno ve stanici Jablunkov-Návsí přestoupit, některé spoje jsou zrušeny bez náhrady.

Pro nástup a výstup cestujících bude autobus náhradní autobusové dopravy (NAD) zastavovat ve stanicích – Mosty u Jablunkova (zastávka obecní úřad), Jablunkov (Skotňa) a Jablunkov-Návsí (autobusové stanoviště).

Dětské kočárky se přepravují jako spoluzavazadla pouze při dostatečné kapacitě spojů NAD. Přeprava ostatních spoluzavazadel ve spojích NAD není po dobu výluky zajištěna. Při použití vlaků s NAD skupinovými přepravami cestujících (školní výlety, turistické akce apod.) o počtu 15 a více osob je nutno nahlásit požadavek na přepravu předem. Hlášenka musí obsahovat číslo spoje, počet cestujících a telefonický kontakt na objednatele a je nutno jej uplatnit alespoň dva pracovní dny předem osobně, telefonicky nebo e-mailem na těchto pracovištích Českých drah: ČD Centrum Český Těšín, 972 754 419, e-mail: ZSTCTSinfosp@epos.cd.cz, Mezinárodní pokladna Český Těšín, 972 754 483, Jablunkov-Návsí, 972 753 354. Všechny ostatní údaje jsou zapracovány do jízdního řádu. (mach)