Podle zákona o lesích se musí pod hrozbou pokuty každý majitel postarat o vytěžení a asanaci kůrovcového dříví. Bez ohledu na to, zda hospodaří se stovkami hektarů lesů, nebo jen s jedním. Kácením to ale nekončí.

„V případě vzniku holiny po těžbě je vlastník lesa povinen ji v zákonem stanovené lhůtě zalesnit umělou nebo přirozenou obnovou, o vzniklý lesní porost každoročně pečovat až do doby jeho zajištění a následně dle potřeby provádět výchovu lesního porostu k podpoře jeho stability, biodiverzity a kvality,“ řekl předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) Jiří Svoboda.

Hospodaření v lese musí podle zákona vlastník zajistit v součinnosti s odborným hospodářem, vlastnícím licenci od státu. Při dostatečném vzdělání to může být i on sám, nebo si hospodáře musí platit. Pokud si žádného nevybere, zajišťuje činnost ze zákona revírník Lesů ČR. Děje se tak u 70 procent malolesů.

Vlastníci malolesů v potížích 

Podle SVOL ale revírníci nijak nepomáhají se samotnými pracemi v lese ani s prodejem dřeva.„V důsledku toho se vlastníci bez potřebných technických a personálních kapacit pro zpracování kůrovcové kalamity, bez možnosti uplatnit své dříví na trhu a sehnat vhodný sadební materiál dostali do velkých potíží,“ řekl Svoboda.

To potvrdil vlastník malolesa z Valašska Lukáš Spitzer. „Na trhu chybí firmy, které by bylo možné najmout na drobné lesní práce či probírky. Lidem se nyní více vyplatí si dřevo koupit než zaplatit za jeho vytěžení a přiblížení. Lidská práce je drahá a při péči o pár tisíc metrů lesa zaplatíte víc, než dostanete,“ doplnil.

K malému lesu lidé přišli různě. Někteří měli chuť vlastnit kus půdy v oblíbené části země, jiní ho zdědili a nechtěli přírodní i rodinné bohatství prodávat. Nebo zestárli a ubyly peníze i fyzické síly na jeho obhospodařování. I proto se na vlastníky malolesů zaměřily nabídky na odkup včetně těch od spekulantů. „Nabídky na odkup našich pozemků nám chodí průměrně jednou za měsíc,“ potvrdil Lukáš Spitzer.

close info Zdroj: Deník zoom_in „Dopisy se většinou tváří jako odkup pozemků pro další zemědělskou výrobu a stojí za nimi všelijaké firmy. Někdy mají i zavádějící názvy. Jednou mi přišel dopis od Národního zemědělského fondu, s. r. o,“ popisuje.

Někdy jsou nabídky velmi nekompromisní a ohánějí se paragrafy a majitelům lesů připomínají, jaké pokuty jim hrozí. Spekulanti tak mají často úspěch. „Zoufalí lidé dělají zoufalé věci, takže občas les prodají právě z důvodů, že si s ním malý vlastník sám nedokáže poradit,“ doplnil předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR Jiří Svoboda.

Spekulanti malý les zpravidla získají za nízkou cenu a pozemky pak prodávají mnohanásobně dráž. „Přišla mi poštou nabídka na odkup která byla na částku přibližně jedenáct tisíc korun. Pozemek má však hodnotu sedmdesátkrát vyšší,“ popsala jedna z příjemkyň nabídky na internetové diskuzi.

Změní se legislativa? 

I kvůli tomu, aby vlastníci nemuseli malé lesy prodávat a zlepšila se jejich pozice vůči zákonným povinnostem, chce SVOL iniciovat změnu legislativy. Sdružení by chtělo, aby se Česká republika přiblížila k systému, který funguje v Rakousku či Bavorsku a stát podpořil sdružování menších vlastníků do takzvaného službového spolku pod společného lesního hospodáře, který by zajistil lesní činnosti i prodej dřeva.

„Tato skutečnost výrazně pomohla drobným majitelům lesa i při řešení současné kůrovcové kalamity. Je potřeba vytvořit vlastníkům lesů vhodné podmínky, motivovat je a podporovat je v péči o ně, protože lesy potřebujeme všichni,“ myslí si Svoboda.

Vznikla proto petice „Za podporu dobrovolného sdružování vlastníků lesů a zajištění trvale udržitelného hospodaření v malolesích i do budoucna“, kterou chce SVOL po nasbírání podpisů přednést nové vládě.

Celková výměra malolesů, tedy lesů do 50 hektarů, tvoří asi 390 hektarů. Jedná se téměř o patnáct procent výměry všech lesů v České republice. Podle údajů sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů se v 97 procentech případů jedná o lesní majetek do deseti hektarů. Spravuje ho 290 tisíc vlastníků.