Díky monitoringu se v Beskydech našel také vlčí trus, krev i sliny, které teď zkoumají odborníci. „Ve všech dosavadních DNA analýzách bylo potvrzeno, že se jedná o vlka obecného. V oblasti severozápadních Karpat dochází ke kontaktu karpatské a středoevropské nížinné populace, nicméně převažují karpatské geny. V současné době pracujeme na rozřešení příbuzenských vztahů této smečky, proto jsou jakékoli další vzorky velmi cenné," řekl Pavel Hulva, molekulární ekolog z Karlovy a Ostravské univerzity. 

Výskyt vlků v oblasti mezi Třincem a Jablunkovem je už od podzimních měsíců doprovázen poměrně častými útoky na ovce a kozy. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k většině škod došlo na nedostatečně zabezpečených pastvinách. "Jak se zoologové před několika dny v terénu přesvědčili, i přes opakované útoky vlků na hospodářská zvířata zůstává mnoho pastvin stále velmi špatně chráněných. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR uspořádala již 15. června 2020 ve spolupráci s městem Třinec setkání s chovateli, kde se téma vlka a zabezpečení stád diskutovalo," uvedla mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Petra Štědroňová. 

„Není náhodou, že se vlci do tohoto území vrátili. Díky celoroční ochraně vlků na celém území CHKO Kysuce sledujeme v posledních letech postupný návrat vlků i do dalších karpatských pohoří, která zasahují na naše území. Zakládání nových smeček na okraji areálu výskytu je přirozenou vlastností těchto šelem a v novém prostředí, které obsadí, nám vlci ukazují problémy zdejší krajiny," dodal k situaci ve Slezských Beskdydech Václav Tomášek z AOPK ČR, Správy CHKO Beskydy.

Podle něj jsou to v okolí Jablunkovsk právě nedostatečně zabezpečené ovce a kozy, jinde jsou to nepůvodní druhy spárkaté zvěře, jako mufloni. "Vlci se vždy naučí velmi rychle vyhledávat snadný zdroj potravy a proto je nesmírně důležité, aby každý chovatel svá zvířata na noc zavíral nebo si pastvinu správně zabezpečil elektrickým ohradníkem. Vlci totiž v přírodě snižují vliv spárkaté zvěře na obnovu lesa, a proto jejich působení ocení nejen ochranáři, ale také lesníci," dodal odborník. 

K TÉMATU

NEJEN CO DĚLAT, KDYŽ VLCI ŠKODÍ

Aby nedocházelo ke škodám v takovém rozsahu, měli by chovatelé svá stáda lépe zajistit kvalitním elektrickým ohradníkem, případně ovce a kozy na noc zavírat do košárů či chléva. Více informací k vhodným způsobům zabezpečení lze nalézt na www.navratvlku.cz. Chovatelé mají možnost si v současnosti zažádat o dotaci na zabezpečení chovu do výše až 100 % uznatelných nákladů. Více informací o možnostech financování najdou zájemci na www.navratvlku.cz/prevence-moznost-financovani.

V případě škody na hospodářských zvířatech na území Moravskoslezského kraje (mimo území CHKO) můžete volat příslušnou obec s rozšířenou působností nebo o víkendech a svátcích (a též v případě napadení hospodářských zvířat na území CHKO) pohotovostní linku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pro oblast Beskyd, tel. +420 731 568 413.

Jakákoli pozorování výskytu vlka či dotazy přijímá AOPK ČR na adrese: vlk@nature.cz.