Hnutí DUHA v rámci rozsáhlého projektu s názvem Soused vlk, který se rozběhl právě před rokem, vydalo několik druhů informačních brožurek, plakátů a samolepek v celkovém počtu 100 000 kusů. Mezi místní obyvatele a návštěvníky Beskyd je šíří především pomocí dobrovolníků. Čtenáři se například dozví, jak poznat stopy velkých šelem, proč je setrvání těchto zvířat v lese důležité či jak se zachovat při nečekaném setkání s medvědem.

Na většině beskydských horských chat jsou také k prodeji pohlednice s motivy vlka, rysa a medvěda, které mají zvýšit povědomí o velkých šelmách a poukázat na významnost Beskyd coby jedinečné oblasti s výskytem všech tří druhů velkých šelem u nás. Za dobu dvou let se prodalo bezmála deset tisíc pohlednic, což svědčí o značném zájmu turistů.

Beskydy jsou domovem vlků, rysů a medvědů už desítky let. Jako poslední k nám přišli ze Slovenska právě vlci – poprvé je ochránci přírody zaznamenali v roce 1994. Letos tedy uběhne právě 15 let od jejich návratu. K připomínce této významné události vznikla speciální výroční turistická známka s vlkem, kterou mohou zájemci získat rovněž na některých beskydských chatách.

Součástí projektu zaměřeného na komplexní ochranu velkých šelem, který Hnutí DUHA v Beskydech pořádá, je i řada osvětových přednášek a besed pro turisty i místní obyvatele. Projekt má zvýšit povědomí o velkých šelmách a lidem ukázat, že šelmy neznamenají pro člověka vážnější nebezpečí, ale mohou naopak zvýšit atraktivitu regionu. To prokázala řada projektů ze západní Evropy, Severní Ameriky, ale i například z Rumunska nebo Polska. Dalším problémem je pytláctví a zvyšující se zástavba krajiny, která může narušit některé tradiční migrační trasy šelem.

„Velké šelmy jsou důležitou součástí moravské přírody. Jejich ochrana bude jen málo účinná, pokud nebudeme hrdí na to, že velké šelmy v Beskydech našly opět svůj domov. Pokud mají lidé chápat šelmy jako živý klenot naší přírody, který je třeba zachovat, potřebují pravdivé a nezkreslené informace, Právě to je cílem naší práce,“ řekl Miroslav Kutal z Hnutí DUHA. (red)