Lidé si ovšem vodu nadále musejí odebírat z plastového potrubí ústícího pod rezervoárem. Město, které rezervoár včetně pozemku získalo loni v září od Římskokatolické farnosti Frýdek, nechalo zpracovat hydrogeologický posudek.

„Vyplynulo z něj, že voda přestala z rezervoáru vytékat pravděpodobně z důvodu poškozeného potrubí. Zda tomu opravdu tak je, ve kterém místě a jaký je případný rozsah poškození potrubí, určí kamerové zkoušky," řekla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková s tím, že zkoušky budou na základě posudku provedeny co nejdříve v návaznosti na příznivé klimatické podmínky.