V současné době se frýdecko-místecký magistrát s Římskokatolickou farností Frýdek a ve spolupráci s hydrogeologem snaží zjistit příčinu a obnovit jímání vody. Mikrobiologický a biologický rozbor vody vytékající z plastového potrubí, které ústí pod rezervoárem, ukázal, že voda není pitná. V nedávno odebraném vzorku bylo zjištěno znečištění vody koliformními bakteriemi a bakterií Escherichia coli. Voda tak v současné době není pitná, lidé by ji neměli používat.