S oblibou si ji proto nabírají do nádob na domácí použití. Ve vzorku, který byl odebrán z výtoku z plastového potrubí pod rezervoárem na konci února, však bylo zjištěno znečištění vody koliformními bakteriemi.

Dubnový odběr, který byl po odzimování prováděn z výtoku z nerezového potrubí z rezervoáru, přinesl lepší zprávy. Podle laborarních výsledků nebyly ve vodě zjištěny bakterie. Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí.