Lidé, kteří dávají přednost přírodnímu koupání, mohli mít v posledních dnech po příjezdu na přehradu pocit, že se voda vypařuje a začíná nepříjemně zapáchat. Tam, kde byla minulý rok voda, už zdaleka není. Odkryté bahnité břehy, místo relaxace vnímání nepříjemného pachu bahna a ryb a voda na první pohled kalná a se zelenými řasami. Tak vypadá letošní rok koupání v přírodě.

Žermanická přehrada má momentálně o polovinu méně vody než minulý rok. Povodí Odry v těchto dnech zaznamenává stav o 3,5 metru nižší než je maximální hladina. Naplnění přehrady je přitom jen třiašedesáti procentní. „V minulém roce se jednalo pouze o jeden metr a chybělo jen 13 procent. I přes dešťové srážky z minulého týdne stále pokračuje sestup hladiny v nádrži. Vzhledem k předpovídaným minimálním srážkám a vysokým teplotám se dá předpokládat, že na přehradách i vodních tocích, bude hladina nadále klesat,“ řekl pracovník Povodí Odry Čestmír Vlček. Vodohospodáři, i přesto, že vody v přehradě ubývá, musejí vodu upouštět tak, aby byl průtok řeky Lučiny dostatečný. „Žermanická přehrada slouží také pro průmyslový odběr. Zatím jsme nevydali žádná omezení, ale může se stát, pokud to bude situace vyžadovat, že odběry snížíme. Vše bude záviset od deště,“ dodal Vlček.

Těrlická přehrada je na tom lépe. Minulý rok byl zaznamenán pokles hladiny o 0,4 metru a naplněná byla z 95 procent. Letos v červenci jsou hodnoty jen o něco nižší, a to při poklesu 1,3 metru a naplnění z 86 procent. Lepší stav je dán i díky menšímu odběru pro průmyslové užití. Pokles hladiny má rovněž negativní dopad na kvalitu vody. V této situaci se daří lépe rozmnožování sinic a zelených řas, které mohou koupajícím se lidem způsobit zdravotní potíže. Krajská hygienická stanice v nádržích pravidelně kontroluje kvalitu vody. „Při posledních odběrech vzorků se prokázalo, že kvalita v Těrlické přehradě je nadále vyhovující a koupajícím nehrozí žádné zdravotní problémy. Na Žermanickou přehradu měly poslední teplé dny negativní dopad. Zjistili jsme, že se rozmnožily zelené řasy. Hodnoty však ještě nejsou natolik vysoké, abychom mohli konstatovat, že představují riziko a museli vydat nějaké omezení. Stav sinic také zatím nepřekročil nežádoucí hranici a nepředstavuje pro koupající se zdravotní riziko,“ řekla pracovnice hygienické stanice Marie Fiedorová.