„Musíme poděkovat Povodí Odry, že se opravdu snažilo vodu pustit. Bohužel vývoj staveb na toku a nepříznivé počasí nedovolí akci zrealizovat,“ uvedl na facebooku spolek Campanula vodáci, který akci pořádá.

Kvůli stavebním pracím na vodním díle Šance, které budou dokončeny až v letošním roce, se neuskutečnil sjezd řeky Ostravice ani loni.

Naposledy se Sancheho memoriál konal v roce 2016, obvykle dvoudenní akce se však tehdy kvůli nepříznivé hydrologické situaci smrskla na jeden den.